Results & Standings

PAOK FC

City: Thessaloniki
Country: Greece
Number of participations: first time at the Marveld Tournament
Highest ranking: n/a

Famous players played at the Marveld Tournament: n/a

1. Chrisostomos Zadikopoulos, 3. Tsagkalidis Konstantinos, 4. Chnaris Grigorios, 5. Manolioudis Ioannis, 6. Routsis Stefanos, 7. Manesidis Stefanos, 8. Stoinovic Athanasios, 9. Kizilis Eustathios, 10. Kouidis Dimitrios, 11. Konstantelias Ioannis, 12. Karakoutis Ioannis, 13. Pairazidis Konstantinos, 14. Kitsakis Vasileios, 15. Theodoridis Konstantinos, 16. Tsioptsis Alexandros, 17. Koutsias Georgios, 18. Chatzistravos Fotios, 19. Koulierakis Konstantinos, 20. Tsikos Zissis