Alle pijlen zijn nu gericht op de editie 2022

3 januari 2022

Internationaal Marveldtoernooi al twee keer gecanceld

Bron: Groenlose Gids
Door: Theo Huijskes

Het organisatiebestuur van het Internationaal Marveldtoernooi in Groenlo laat zich door alle coronamaatregelen niet uit het (voetbal)veld slaan. Ondanks het feit dat dit niet alleen regionaal en landelijk, maar ook internationaal bijzonder populaire voetbalevenement vanwege de coronacrisis al tweemaal geen doorgang kon vinden, worden nu alle pijlen gericht op de editie 2022. In dit geval de in het weekend van 10 tot en met 12 juni 2022 op het sportpark Den Elshof van de sportvereniging Grol te organiseren 32ste editie. Een voetbalfeest dat door de jaren heen grote bekendheid heeft verworven in tal van landen over de gehele wereld. Met Marco Frank, voorzitter van het organisatiebestuur, bespreken wij de huidige stand van zaken en de doelstellingen voor het voetbaljaar 2022.

FC Barcelona, winnaar Internationaal Marveldtoernooi 2019.

Het jaarlijkse toernooi op de thuisbasis van Grol werd in 1990 voor de eerste maal gehouden. Wat begon met een ééndaags-toernooi, is in de loop der jaren uitgegroeid naar een driedaags internationaal jeugdvoetbaltoernooi. Een en ander met een deelnemersveld dat er niet om liegt. Uit Nederland zijn traditiegetrouw onder andere ploegen als Ajax, Feyenoord, PSV en FC Twente bijna ieder jaar van de partij. Buitenlandse deelnemers met aansprekende clubnamen zijn onder andere FC Barcelona en Real Madrid uit Spanje, Bayern München, Schalke ‘04 en Bayer Leverkusen uit Duitsland, Manchester United, Manchester City en Chelsea uit Engeland, Celtic Glasgow uit Schotland, Benfica uit Portugal, Lokomotiv Moskou uit Rusland, Paris St. Germain uit Frankrijk, Anderlecht uit België enzovoorts.

Hoe gaat de organisatie van het IMT om met de huidige coronamaatregelen?

“Wij zitten momenteel in de fase dat het vastleggen van de ploegen onze belangrijkste aandacht heeft. Daarnaast is dit ook de periode waarin wij starten met het benaderen van de sponsoren, alsmede het in samenwerking met de voetbalclub Grol benaderen van gasten voor de sponsoravond voorafgaande aan de toernooi-driedaagse en niet te vergeten de invulling van het programmaboek. Maar tegelijkertijd zorgt de coronapandemie voor een niet in te schatten bron van onzekerheid. Wat kan en mag er straks wel en wat niet? Kunnen ploegen straks vanuit ieder willekeurig land gewoon afreizen naar Groenlo? Laat de KNVB de reguliere competities langer doorlopen? Kunnen wij een traditionele sponsoravond organiseren met vijfhonderd gasten in de sporthal? Kunnen wij ongelimiteerd publiek toelaten op onze toernooidagen? Maar los van deze vragen, doen wij er als organisatie alles aan om een goed contact te onderhouden met onze relaties, waaronder met name de vele sponsoren en vrijwilligers. Ook met de gemeente Oost Gelre is er een goed contact. Wij hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat iedereen het Marveldtoernooi een warm hart toedraagt en graag meedenkt over het door kunnen laten gaan van een toernooi. Dat geeft ons veel energie om de eventuele, in 2022 op ons pad komende uitdagingen op te pakken.”

Met daarbij twee nieuwe, verse krachten in het organisatiebestuur?

“Inderdaad. Omdat Ellen Simmelink, na jarenlange trouwe inzet ten behoeve van het onderdeel PR & Communicatie, een punt heeft gezet achter haar werkzaamheden, hebben wij in de persoon van Anne-Marie Elshof een geschikte vervangster kunnen begroeten. Zij zal zich tevens gaan bezighouden met de commerciële aspecten van het toernooi. Daarnaast hebben wij als gevolg van het alsmaar groeiende pakket werkzaamheden voor een uitbreiding van het bestuur kunnen zorgen. Met de komst van Quint Kristen, die zich in eerste instantie gaat belasten met zaken als de organisatie rondom de accommodatie en de nevenactiviteiten, is ons organisatiebestuur uitgebreid van acht naar negen personen.”

Vormen de huidige coronamaatregelen al een belemmering op de voorbereidingen?

“De huidige maatregelen hebben op zich geen grote invloed op de voorbereidingen. Het is zoals gezegd met name de grote mate van onzekerheid over de situatie in de maanden mei en juni 2022 die ons parten speelt. Door het RIVM wordt de besmettingspiek in februari aanstaande verwacht. Er zal dan hopelijk meer duidelijk worden over wat er daarna kan dan wel niet kan. Dat betekent dat je tijdens de voorbereidingen met tal van scenario’s rekening moet houden. Inmiddels hebben wij al negen van de twaalf teams vastgelegd. Daarnaast zijn er teams, die in verband met corona pas begin 2022 een beslissing nemen. Met daarbij de aantekening dat wij nog twijfelen of wij deze keer wel een team van een ander continent moeten uitnodigen. Het rondmaken van het definitieve deelnemersveld is derhalve één tot twee maanden uitgesteld. Aanmeldingen hebben wij in ieder geval genoeg. Ook het vastleggen van de gasten voor de sponsoravond zal wat vertraging oplopen. Dit is afhankelijk van hoe de sponsoravond vorm en inhoud gaat krijgen.”

Hoe gaat het een en ander in 2022, organisatorisch gezien, verder?

“Eind januari 2022 hopen wij diverse knopen door te kunnen hakken en daarbij echt van start te kunnen gaan met de actiepunten in ons draaiboek. Begin februari willen wij het deelnemersveld helemaal compleet maken. Daarnaast zullen wij in de maanden februari en maart proberen om de totale sponsoring helemaal rond te krijgen en dat zowel financieel als materieel. Daarmee worden tegelijkertijd diverse praktische zaken rondom het toernooi geregeld. Vervolgens worden in april en mei de vrijwilligers benaderd. En daarnaast hebben wij nog een heel draaiboek dat ingevuld dan wel afgewerkt moet worden. Daarenboven hebben wij ook nog eens tal van andere zaken te regelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zorg voor alle PR en drukwerk rondom het toernooi, het regelen van de maaltijden voor alle spelers en vrijwilligers in het toernooiweekend, de aankleding van sportpark en sporthal en de organisatie van de nevenactiviteiten. Om bij dat alles ook nog eens nauwgezet rekening moeten te houden met alle, in die tijd hopelijk meevallende corona-ontwikkelingen.”

Hoe vinden in deze door corona onzekere tijden de verschillende contacten plaats?

“Wij onderhouden doorlopend contact met de deelnemende teams of potentiële deelnemende teams. Zij hebben immers zelf ook te maken met de onzekerheid. Afgelopen jaar is dat ook zeer goed verlopen. Wat wij merken is dat teams enorm graag weer toernooien willen spelen, zodat ze zich ook internationaal kunnen meten. Daarnaast hebben wij ook goede contacten met al onze sponsoren. In dat verband zijn wij superblij met onze hoofdsponsor: Marveld Recreatie, waarop wij te allen tijde en dat voor alles een beroep kunnen doen. Maar dit laatste geldt eigenlijk voor al onze sponsoren en vanzelfsprekend ook de voetbalvereniging Grol, de gemeente Oost Gelre en de KNVB.”

Nog een algemene slotopmerking?

“Met de in 2020 en in 2021 opgedane ervaringen hopen wij in een vroeg stadium duidelijkheid te kunnen geven over het al dan niet doorgaan van het toernooi in 2022, alsmede in welke vorm. Een toernooi dat bij de afgelopen 30 edities tal van voetbalsterren heeft voortgebracht. In dat verband gaan wij er als organisatie, samen met al die vrijwilligers en sponsoren, en dat onder de paraplu van de voetbalvereniging Grol, bijzonder trots op dat bij het laatstgehouden EK Voetbal maar liefst 36 spelers uit verschillende landen, waaronder 13 voor het Nederlands elftal uitkomende spelers, aantraden die ook gespeeld hebben op één of meerdere Internationale Marveldtoernooien bij Grol in Groenlo!”