Sponsoren

Het “Marveldtoernooi” is van een 1-daags regionaal C-toernooi uitgegroeid tot een 3-daags internationaal jeugdvoetbaltoernooi van zeer hoog niveau. De benodigde financiële en materiële middelen zijn daarin meegegroeid.

Het organiseren van een dergelijk toernooi is derhalve dan ook niet meer mogelijk zonder de medewerking van een groot aantal financiële en materiële sponsoren. Elke sponsor draagt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen bij. Als toernooicommissie proberen we zoveel mogelijk terug te doen. Door met een categorisering te werken kunnen we dit optimaal doen.