Uitslagen & Standen

Toernooi reglement 2024

Programma en wedstrijdopzet
De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de FIFA en de KNVB., uitgebreid met de in dit reglement genoemde zaken. De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Protesten kunnen niet worden ingediend. 

Iedere ploeg dient vóór aanvang van de eerste toernooiwedstrijd (vrijdags voor 15:00 uur) bij het wedstrijdsecretariaat een elftallijst in te leveren, met daarop de naam, voornamen, geboortedatum en vast rugnummer van elke speler. 

Tesamen met de elftallijst dienen er kopieën van paspoort of identiteitsbewijs van alle spelers ingeleverd te worden.

Het programma wordt afgewerkt volgens de in dit programmaboek vermelde tijdstippen. De elftallen die 5 minuten na aanvangstijd niet aanwezig zijn, verliezen de desbetreffende wedstrijd met 2 – 0. 

Er wordt gespeeld in twee poules van 6 teams. De twee poules spelen een halve competitie. De eindstand in de poule wordt bepaald door het hoogste aantal punten. Eindigen twee of meerdere ploegen gelijk, dan gelden de volgende criteria voor het bepalen van de eindrangschikking:
a) hoogste aantal punten verkregen in de onderlinge duels gespeeld tussen de betreffende teams
b) het beste doelsaldo verkregen in de onderlinge duels gespeeld tussen de betreffende teams
c) het beste doelsaldo verkregen in alle groepsduels
d) de meest gescoorde doelpunten in alle groepsduels
e) het minste strafpunten voor fairplay (gele kaart: 1 strafpunt, indirecte rode kaart (2x geel): 3 strafpunten, directe rode kaart: 4 strafpunten)
f) is ook dat gelijk dan worden er strafschoppen genomen. Hiervoor gelden de normale reglementen van de KNVB. 

De nrs. 1 en 2 van beide poules gaan over naar de kruisfinales. De verliezers van de kruisfinales spelen om de 3e en 4e plaats en de winnaars de finale.
De nrs. 3 en 4 van beide poules spelen ook kruisfinales. De verliezers van deze kruisfinales spelen de plaatsingswedstrijd om de 7e en 8e plaats en de winnaars spelen de plaatsingswedstrijd om de 5e en 6e plaats. 
De nrs. 5 en 6 van beide poules spelen ook kruisfinales. De verliezers van deze kruisfinales spelen de plaatsingswedstrijd om de 11e en 12e plaats en de winnaars spelen de plaatsingswedstrijd om de 9e en 10e plaats. 
Bij de kruisfinales, de plaatsingswedstrijden en de finale wordt bij gelijke stand meteen overgegaan tot het nemen van strafschoppen. 

Alle poulewedstrijden, de kruisfinales en de finales duren 2 x 20 minuten. De plaatsingswedstrijden, m.a.w. de wedstrijden voor de plaatsen 5 t/m 12 duren 2 x 15 minuten. 

De eerstgenoemde vereniging in het wedstrijdprogramma start met verdedigen van het doel aan de zijde van de kleedkamers 3 t/m 9 en heeft de aftrap.

Fairplay
Ook dit jaar wordt er weer een Fair-Play cup uitgereikt aan het meest sportieve team. Hierbij wordt zowel het gedrag in als buiten het veld beoordeeld. Fairplay en respect staan bij de organisatie hoog in het vaandel. 

Vervanging van spelers
Per wedstrijd is de vervanging van 5 veldspelers en 1 doelverdediger toegestaan. Er moet gewisseld worden conform de spelregels van de KNVB/FIFA. Dus alleen bij goedkeuring van de scheidsrechter en uitsluitend vanaf de middenlijn. 

Het maximaal aantal wisselmomenten per wedstrijd bedraagt 3 plus de rust.

Bij ieder wisselmoment dient er een wisselformulier ingevuld te worden en ingeleverd te worden bij de 4e official.

Een spelers die er uit gaat, mag daarna niet meer teruggewisseld worden in de wedstrijd.

Het team mag uit maximaal 20 spelers bestaan die gedurende het toernooi spelen.

Leeftijdscategorie
Het toernooi staat open voor jeugdspelers die geboren zijn op of na 01-01-2009 (O15).

Elk team is het toegestaan om maximaal 2 dispensatiespelers aan het team toe te voegen. Dit betreft spelers geboren in 2008 met een bewijs van de nationale voetbalbond dat zij in de 2009 competitie mogen uitkomen op basis van hun biologische leeftijd. Het toepassen van dispensatiespelers dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van het toernooi kenbaar gemaakt te worden inclusief het doorgeven van de betreffende naam en overhandiging van het bewijs.

Voor aanvang van de FINALE zullen de spelers van beide elftallen aan het publiek worden voorgesteld. Volg hierbij de instructies van de organisatie strikt op.

Wedstrijdkleding 
Iedere vereniging dient naast het thuistenue ook het uittenue mee te brengen. De eerstgenoemde vereniging in het wedstrijdprogramma wordt geacht de thuisspelende vereniging te zijn en dient zo nodig de uittenues aan te trekken. 

Iedere vereniging stuurt uiterlijk 1 week voor aanvang van het toernooi foto’s van het thuis- en het uittenue. Tijdens de meeting met de teamafgevaardigden op vrijdagmiddag om 14:00 uur wordt door de organisatie de tenuekeuze voor de wedstrijden in de groepsfase vastgesteld. Op zaterdag na de laatste groepswedstrijd bepaalt de toernooiorganisatie de tenuekeuze voor de zondag.

De wisselspelers moeten op de bank én tijdens hun warming-up een afwijkend shirt dragen.

Strafmaatregelen 
Als de scheidsrechter de gele kaart trekt dan wordt voor een veldspeler de 5 minuten regeling toegepast. De keeper  is van deze tijdstrafmaatregel uitgezonderd. Valt in deze 5 minuten een TEGENdoelpunt, dan mag de veldspeler er weer in.

Een keeper of veldspeler die in de loop van het toernooi twee gele kaarten krijgt, is de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Dit geldt tevens wanneer een keeper of veldspeler zijn 4e gele kaart krijgt. 

Een keeper of veldspeler die uit het veld wordt gestuurd (2x geel, dan wel rood) is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd van het toernooi geschorst. 

De gele kaarten verkregen in de groepsduels gaan NIET mee naar de kruisfinales, plaatsingswedstrijden en de finales.

Algemeen
Alle wedstrijden worden geleid door een arbitraal trio. Tevens is bij elke wedstrijd een 4e official aanwezig.

Het hoofd scheidsrechterszaken adviseert in voorkomende gevallen de organisatie bij alle aangelegenheden die direct of indirect te maken hebben met de arbitrage.

Bij eventuele blessures en verwondingen kan indien gewenst gebruik gemaakt worden van de medewerkers van de medische begeleidingsgroep van Grol. Zij zijn te vinden in de medische ruimte nabij de kleedkamers 10 t/m 15.

Het meenemen en uitwisselen van clubvanen voor aanvang van de toernooiwedstrijden wordt zeer op prijs gesteld.

Voor aanvang van elke wedstrijd komen de teams gezamenlijk het veld op vanuit de hoek van het veld aan de kant van kleedkamers 10 t/m 15.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde kledingstukken en/of voorwerpen. Voorkom te allen tijde diefstal. 

Eenieder dient netheid te betrachten in het clubhuis, de sporthal, de kleedkamer en op en om de velden. 

In alle gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

De organisatie gaat er vanuit dat alle deelnemende teams volledig op de hoogte zijn van dit reglement. In het geval van vragen of onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de toernooiorganisatie.

DE TOERNOOIORGANISATIE