Ergebnisse & Tabellenstände

Zenit St. Petersburg

Marveld Tournament - Logo Zenit St. Petersburg

Ort: St. Petersburg
Land: Russland
Anzahl Teilnahmen: nehmen dieses Jahr zum ersten Mal am Marveld Turnier teil
Beste Ergebnis: n.a.

Marveld Tournament 2011 - Team Zenit St. Petersburg
1. Igor Obukhov, 2. Maxim Petrov, 3.  Sergey Shustrov, 4. Ilya Kubyshkin, 5. Pavel Barbashov, 6. Ivan Ivanidi, 7. Sergey Filatenko, 8. Pavel Nazimov, 9. Evgeny Doroshenko, 10. Pavel Osipov, 11. Svyatoslav Yakoslev, 12. Ernest Lukiv, 13. Ilya Obukhov, 14. Sergey Boukharov, 15. Nikita Tankov, 16. Maxim Rudakov, 17. Artemiy Markin